بی توبی تو

دلگیرم از این تو بی من و من بی تو

یک عمر چه ها کشیده این زن بی تو

هر بار که بی تو چشم بستم یعنی :

خاموشی این دو چشم روشن بی تو

/ 2 نظر / 98 بازدید